Министър Радев представи приоритетите и мерките на Националния съвет по превенция на престъпността за 2018 година

equalizer 166 Прегледа | Коментари

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев председателства новия състав на Националния съвет по превенция на престъпността, сформиран през октомври, в който участват 12 заместник-министри и ръководители на агенции и дирекции, които имат отношение към проблема, съобщиха от пресцентъра на МВР.На заседанието участниците са приели Отчет за изпълнение на приоритетите и целите от Плана за превенция на престъпността през миналата година.

Приета е била и работна програма за 2018 г., в която като основен акцент са изведени мерките, свързани с ограничаване на измамите и посегателствата над възрастни и самотно живеещи хора, пресичане кражбите на селскостопанска продукция, ограничаване на незаконната сеч и незаконната търговия с културни ценности, както и намаляване на престъпленията против собствеността.

Включени са и мерки, насочени към намаляване насилието сред децата и младежите,

ограничаване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система деца, повишаване на образователния, културния и социалния статус на маргинализираните групи от обществото.

Министър Радев е посочил, че превенцията и противодействието на конвенционалната престъпност са сред основните приоритети в Програмата за управление на правителството на страната за периода 2017-2021 г., изтъквайки, че превантивната дейност може да бъде успешна само ако са ангажирани и си взаимодействат държавни и местни органи, обществени организации и граждани.

„Тъй като престъпността е сложно социално явление, резултат от влиянието на много фактори като социално-икономическото състояние на страната, жизненото равнище на гражданите, качеството на образованието и обхвата на децата в образователната система, а също и семейната среда, институциите и обществеността следва да си сътрудничат и да работят съвместно за противодействието й и най-вече за нейната превенция“, е заявил министър Радев при откриването на заседанието.

Той е припомнил, че през април 2016 г. от предишния състав на Националния съвет по превенция на престъпността е одобрен План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите за периода 2016 – 2018 г., който включва пет приоритета и над 110 мерки за борба с конвенционалната престъпност.

Изграждането на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавната власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество е сред основните приоритети, залегнали в плана, наред с изграждането на сигурна и безопасна среда в населените места и създаване на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване на гражданска култура.

Друг основен приоритет е създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвими групи.

На заседанието директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Христо Терзийски е запознал участниците с това как полицията си взаимодейства с органите на местната власт и самоуправление по линия на превантивната дейност.

Стани наш фен във Facebook

Намерете ни в Google+

Коментирай с Фейсбук

Реклама

Популярно в Англия

Чети новия брой на БГ ВЕСТНИК

Сходно съдържание

web БГ Медия Лондон - Актуални новини за Великобритания и Лондон, безплатни обяви в Англия, вестници и списания в Англия