НСИ отчита стабилизация на стопанската конюнктура в България през юли

equalizer 132 Прегледа | Коментари


През юли стопанската конюнктура в нашата страна остава почти без промяна на равнището от предходния месец, отстъпвайки слабо от близо 10-годишния връх, достигнат през май, като подобрение на бизнес климата е отчетено в строителството, при търговията на дребно и в сферата на услугите при известно влошаване единствено в промишлеността, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).Общият показател на бизнес климата в нашата страна стабилизира през юли приблизително на нивото от юни, когато той се понижи с 0,9 пункта от майския най-висок връх от края на 2008-а година насам.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява през юли с 2,2 пункта спрямо предходния месец, когато нарасна с 1,5 пункта.

Това известно влошаване е в резултат на изместване на оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“ ниво.

Последната анкета на НСИ също така отчита и по-неблагоприятни очаквания за износа и производствената активност в сектора през следващите три месеца.

Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и с недостига на работна сила, посочват анкетираните от НСИ промишлени мениджъри.

По отношение на продажните цени в промишлеността, мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

                                                                                                                    Графика на общ бизнес климат индекс

Снимка

През юли 2018 година показателят „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 1,6 пункта след спад с 3,4 пункта през юни, като това повишение се дължи на по-благоприятни оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Според тях настоящата осигуреност с поръчки се подобрява, докато прогнозите им за дейността през преследващите три месеца са по-резервирани. По-неблагоприятни са и техните очаквания за нови поръчки през следващите шест месеца, отчита НСИ.

И през този месец несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните проблеми за дейността на строителните предприятия.

По отношение на продажните цени в строителството, преобладаващата част от мениджърите в сектора не предвиждат промяна на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 0,7 пункта (след повишение с 0,8 през юни) в резултат на леко подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия. Подобряват се мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, като очакванията им за следващите три месеща също остават благоприятни.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на тяхното негативно въздействие.

По отношение на продажните цени в отрасъла, по-голяма част от търговците на дребно не очакват промяна през следващите три месеца.

В същото време съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства през юли с 1,3 пункта след спад с 4,5 през юни, като подобрението се дължи на оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на техните предприятия. Същевременно обаче техните мнения относно настоящото и очакваното търсене на услуги са по-резервирани.

И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават като основни пречки, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите. Наблюдава се известно засилване на неблагоприятното влияние на втория факт в лицето на несигурната икономическа среда, отчита проучването на НСИ.

Относно продажните цени, очакванията на мениджърите в сектора са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Трябва да се има предвид, че проучването на НСИ за юли продължава да отчита солидно представяне на общия бизнес климат в страната, след като през май беше достигнато най-високо ниво от края на 2008-а година насам. В същото време общият бизнес климат индекс продължава да се задържа трайно и над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Източник : БНР | Фотокредит : Google


Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter и Google, или да използвате нашия RSS feed канал, за да четете винаги най важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Стани наш фен във Facebook

Намерете ни в Google+

Коментирай с Фейсбук

Изпрати Новина/Снимка с текст

Чети новия брой на БГ ВЕСТНИК

Сходно съдържание


Подобни публикации

Документи за работа в Лондон- актуални въпроси

ЕЦБ е избрала да провери 6 банки в България

Има само 4 цвята паспорти и всеки цвят носи различно значение

Пламен Константинов вече не е начело на България

Бойко Борисов: Препотвърждаваме стратегическото партньорство между България и САЩ

Ръстът на инфлацията във Великобритания неочаквано се ускори

web БГ Медия Лондон - Актуални новини за Великобритания и Лондон, безплатни обяви в Англия, вестници и списания в Англия